Amal e Taskheer

Surah-e-Rehman | Ghazab Ka Amal e Taskheer |

Guzishta chand dinon mein kae hazraat ny ba zariya Email aisay amal ki farmaaish ki thi jis se taskheer e khaas o aam haasil ho aur amalĀ  Mujarib bhi ho. bay shumaar aamaal taskheer mein se is Nayaab amal e taskheer ka Intikhab kar kay qar’a-in ki khidmat mein paish karne ki Sa’adat haasil kar rahay hain .